top of page
形象視覺|不然少女
不然少女A2海報-01.jpg

瘋戲樂SoloLand《不然少女》
 
編劇/導演|陳品蓉      音樂總監|王希文
領銜主演|鍾 琪        現場樂手|王希文、譚啟序、十九兩樂團樂園阿雞)
戲劇顧問|吳政翰        製作經理|孫瑞君、蘇庭睿
品牌經理|李彥祥        技術總監|陳星奎
燈光設計|許誌珍        服裝設計|黃雅筠
肢體設計|Sam            影像設計|黃柏瑜
平面設計|蔡銘峰        製作助理|李 奇
排練助理|林可容        平面攝影|Ogawa Lyu
劇照拍攝|張凱傑        側錄/宣傳片製作|何孟學
前臺人員|邱逸韻、許玉鑾、留安廷、方立安、陳俞靜、周韻軒、郭于禎、江宜庭
 
主辦單位|瘋戲樂工作室
指導單位|文化部

XP2S1601.jpg
XP2S1690.jpg
XP2S1726.jpg
XP2S1997.jpg
XP2S1994.jpg
XP2S2017.jpg
XP2S1599.jpg
XP2S2047.jpg
bottom of page