top of page

Wedding|Love of 1.85:1

自1953年以來,1.85:1這個比例成為了電影的標準畫面比例。

​以這樣的比例來呈現一段愛情故事,因為你們之間的氛圍如電影般令人著迷嚮往。

DSCF9824.jpg
DSCF9814.jpg
DSCF9752.jpg
DSCF9762.jpg
DSCF9790.jpg
DSCF9896.jpg
DSCF9805.jpg
DSCF0059.jpg
DSCF0426.jpg
DSCF0537.jpg
DSCF9725.jpg
DSCF0671.jpg
DSCF0664.jpg
DSCF0696.jpg
DSCF1283.jpg
DSCF1352.jpg
DSCF1358.jpg
DSCF1428.jpg
DSCF1424.jpg
bottom of page